HKMP 30km暨石崗 10K 2014

好耐無寫,難得玩左一次石崗30,哩個真係唔寫唔得 一朝早去到錦上路西鐵站,先岩岩天光 搭小巴去到雷公田,落車行到入燒烤場就係起點,唔算太凍但幾乾,跑果時有出太陽 可能我太早去到,個場除左工作人員之外無咩選手係度,連拎號碼 […]